اطلاعات فنی

BENDI سوپاپ های موتور احتراق داخلی را تولید می کند. عمدتا دو نوع شیرآلات مختلف در موتورهای احتراق داخلی وجود دارد که به عنوان دریچه ورودی و دریچه اگزوز متفاوت هستند. سوپاپ هایی به نام دریچه های موتور Intake اجازه می دهند سوخت و مخلوط هوا وارد سیلندر شود و دریچه اگزوز اجازه تخلیه از سیلندر را می دهد. این فرایند به طور مداوم در موتور برای کار انجام می شود.

fg